УРБАН БИЗНЕС ГРУПП

Урбан бизнесс групп нь компани бүрээ өөрсдийн онцлог, өв уламжлал,

мэргэжлийн ур чадварт нийцүүлэн урт хугацааны хөгжлийг хангахыг эрмэлздэг.

ГРУППЫН ТАНИЛЦУУЛГА

“УРБАН БИЗНЕС ГРУПП” нь 2009 онд Монгол улсад анх удаа деним буюу жийнсэн материалаар хувцас үйлдвэрлэх технологийг нэвтрүүлж эх орондоо нутагшуулах замаар импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг бүтээх зорилгоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан бол одоогоор худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн салбарт 6 охин компанийг байгуулан, 100 орчим ажилтантайгаар бизнесийн салбар бүртээ манлайлан, тэргүүлэхийн төлөө ажиллаж байна.

“УРБАН БИЗНЕС ГРУПП” нь 2009 онд Монгол улсад анх удаа деним буюу жийнсэн материалаар хувцас үйлдвэрлэх технологийг нэвтрүүлж эх орондоо нутагшуулах замаар импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг бүтээх зорилгоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан бол одоогоор худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн салбарт 6 охин компанийг байгуулан, 100 орчим ажилтантайгаар бизнесийн салбар бүртээ манлайлан, тэргүүлэхийн төлөө ажиллаж байна.

ГИШҮҮН КОМПАНИУД