ГРУППЫН УДИРДЛАГУУД

Д. Тунгалаг

ТУЗ-ын дарга

Д. Соронзонболд

“Урбан Бизнес Групп” ХХК-ийн ерөнхийлөгч

Х. Хулан

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн газрын дэд ерөнхийлөгч

Э. Бямбасүрэн

Маркетингийн газрын дэд ерөнхийлөгч

Г. Ганзориг

Контентын газрын захирал

Э. Намуун

Ерөнхий стилист

М.Анхцэцэг

Захиргаа, хүний нөөцийн газрын захирал

Д. Баярсайхан

Санхүү, бүртгэлийн газрын Ерөнхий нягтлан бодогч

Х. Батжавхаа

“Урбан Бизнес” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Л. Энх-Ундрал

“Урбан Жийнс” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Х. Болормаа

“Урбан Брэнд” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Б. Дулам

“Урбан Мода” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал