УРБАН ЮНИФОРМ” ХХК ISO 9001:2015, ISO 23592:2021 ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ГАРДАН АВЛАА.

“Урбан бизнес групп” ХХК-ийн охин компанийн нэг болох “Урбан юниформ” ХХК захиалагч, харилцагчдадаа хүргэх бүтээгдэхүүн үйчилгээний чанарыг жилээс жилд сайжруулах, харилцагчдын сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, захиалагч бүрийн сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэхийг алхам тутамдаа зорин ажилладаг билээ. Бид хөдөлмөрийн нөхцөл, захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад зориулагдсан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх үндсэн зорилтын хүрээнд “Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015”, “Үйлчилгээний төгөлдөршил ISO 23592:2021” Олон улсын стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхээр зөвлөх үйлчилгээний “Ворлд Стандарт Консалтинг” ХХК-тай гэрээ байгуулан 2023 оноос эхлэн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажилласан. Олон улсын сургалт, баталгаажуулалтын “МонСерфт” ХХК-аас “Урбан юниформ” ХХК-ий үйл ажиллагаанд аудит хийж, баталгаажуулалтын хурлын шийдвэрээр ISO 9001:2015, ISO 23592:2021 Олон улсын стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан тул ийнхүү баталгаажуулалтын гэрчилгээг өнөөдөр гардан авч байна. “Урбан юниформ” ХХК “Хариуцлагатай, мэргэжлийн ажил үйлчилгээгээр салбартаа тэргүүлэгч компани болно” гэж эрхэм зорилгодоо тусгасны дагуу цаашид бүтээгдэхүүний чанар, харилцагчдын сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахад онцгой анхааран ажиллаж байна.